Hotel Royal Arena

Hotel Blue Moon (Royal Arena)

W ofercie biura podróży Itaka na najbliższe wakacje ponownie pojawił się hotel Blue Moon (Royal Arena*) z Turcji. Można z tego wywnioskować, a przynajmniej ja taki wniosek wyciągam, że mimo uzasadnionych reklamacji wczasów spędzonych w hotelu Blue Moon (Royal Arena) z oferty B.P. Itaka, wspomniane biuro podróży nie liczy się z opiniami swoich klientów.

Continue Reading