Wada wymowy to inaczej nieprawidłowa realizacja danej głoski. Tego typu zaburzenia istniały od zawsze. Jednak w obecnych czasach obserwuje się coraz większą liczbę osób posiadających wadę wymowy. Dodatkowy wzrost wad wymowy może być spowodowany także tym, że współczesny Rodzic nie ma chwili wytchnienia, żyje w ciągłym biegu, gdzie nie ma możliwości popracować z dzieckiem nad niwelowaniem wady z pomocą logopedy.

Warto mieć na uwadze, że niestety z wad wymowy się nie wyrasta. Jeśli Rodzic nie podejmie odpowiednich kroków w okresie do siódmego roku życia to wada będzie coraz trudniejsza do usunięcia. Im wcześniejsza reakcja ze strony Rodzica, tym łatwiej będzie wprowadzić w codzienność nowe nawyki i wzorce wymowy.

Jakie są najczęstsze wady wymowy u dzieci?

  1. Seplenienie międzyzębowe inaczej zwane sygmatyzmem międzyzębowym bądź międzyzębówką. Może dotyczyć jednego, dwóch bądź trzech szeregów głosek (s, z, c, dz / ś, ź, ć, dź / sz, rz, cz, dź) oraz dodatkowo głosek t, d, n, l, r. Dziecko podczas realizacji fonemu wsuwa język między zęby przez co brzmienie nie jest czyste. Przyczyną seplenienia międzyzębowego może być min. nieprawidłowe połykanie, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, tor oddechowy ustny, zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe.
  2. Rotacyzm inaczej zwany reraniem to nieprawidłowa realizacja głoski R bądź jej całkowity brak. Głoska R jest jedną z najtrudniejszych do realizacji głosek w języku polskim. Aby prawidłowo ją realizować niezbędne jest wprowadzenie czubka języka w drgania. Głoska R wymaga odpowiedniego ułożenia języka w jamie ustnej. Przyczyną rerania może być min. niska sprawność języka, skrócone wędzidełko podjęzykowe.
  3. Kappacyzm i gammacyzm to popularna wada wymowy w wieku przedszkolnym. Polega na zamianie głoski K na T oraz głoski G na D. Drugą możliwością jest pomijanie głosek K, G w wyrazach. Wada może wynikać z niskiej sprawności tyłu języka, podniebienia miękkiego oraz zaburzeń słuchu fonemowego.
  4. Najbardziej popularny sygmatyzm to zamiana głosek szumiących (sz, rz, cz, dż) na głoski syczące (s, z, c, dz) bardzo popularny wśród dzieci około 5-6 roku życia. Głoski szumiące wymagają uniesienia języka ku górze tzn. szerokiej pionizacji.
  5. Mowa bezdźwięczna polega na zamianie głosek dźwięcznych na ich bezdźwięczne odpowiedniki. Może to dotyczyć wszystkich głosek bądź tylko niektórych np. g-k, b-p, z-s, dz-c. W tym przypadku należy popracować z dzieckiem nad słuchowym rozróżnianiu fonemów, a także udać się na kontrolę audiologiczną w celu wykluczenia wad słuchu.
  6. Lambdacyzm to nieprawidłowa realizacja głoski L (bądź jej brak). Głoska L wymaga uniesienia języka ku górnemu wałkowi dziąsłowemu. Język powinien być szeroki, a poruszać się jedynie jego czubek. Głoska L poprzedza prawidłową wymowę głoski R.

Więcej merytorycznej wiedzy udostępnia na swojej stronie logopeda www.naukawymowy.pl. Wciąż masz wątpliwości czy udać się do logopedy? Poznaj powody, dla których trzeba odwiedzić jego gabinet.