Azotany i azotyny to niebezpieczne związki chemiczne, które często znajdują się w wodzie, a co za tym idzie – wpływają negatywnie na zdrowie, a nawet życie człowieka. Zgodnie z badaniami GUS z 2016 roku, z sieci wodociągowych korzysta aż 85 procent osób, co oznacza, że pozostała część korzystających z wody z własnych ujęć może być narażony na spożywanie wody, w których znajdują się azotany oraz azotyny.

Czym są azotany?

Azotany to krystaliczne substancje, które dobrze rozpuszczają się w wodzie. Posiadają one silne właściwości utleniające. Otrzymuje się je w reakcji: kwas azotowy + metal + tlenek, wodorotlenek lub węglan metalu.

Czym są azotyny?

Azotyny z kolei to grupa związków chemicznych, estrów kwasu azotawego lub soli. Zawierają one jon izoelektronowy z cząsteczką ozonu. Podobnie jak azotany, azotyny także doskonale rozpuszczają się w wodzie i są substancjami krystalicznymi. Wykazują często właściwości redukujące, na przykład w stosunku do nadmanganianu potasu obecnego w środowisku o właściwościach kwaśnych.

Azotany i azotyny w wodzie

Azotany w wodzie – w gruncie rzeczy – nie są niebezpieczne dla człowieka, jednakże duże ilości azotyn mogą być bardzo toksyczne. Azotany – co ważne – są obecne w wodzie oraz żywności z powodu pochodzenia roślinnego, czyli z powodu stosowania użyźniających nawozów mineralnych. Z powodu nawożenia, azotyny trafiają do wód powierzchniowych, a co za tym idzie – znajdują się również w wodzie głębinowej.

Należy wspomnieć, że azotyny występują również w paszach i wodzie, którą podaje się zwierzętom gospodarskim.

Co ciekawe, zarówno azotany, jak i azotyny są obecne między innymi w przetworach, takich jak mięso oraz sery. Ich ilość jest jednak mała oraz pełni w głównej mierze działanie konserwujące oraz hamujące rozwój patogennych drobnoustrojów.

Reasumując…

Wpływ występowania azotanów i azotynów w wodzie mają przede wszystkim nawozy sztuczne, przez które substancje te wchłaniają się w ziemię, a następnie trafiają do wód wodociągowych, które z kolei trafiają do znaczącej ilości gospodarstw domowych.

Więcej na temat azotanów oraz azotynów w wodzie przeczytasz na stronie https://www.zestudni.pl/blog/szokujace-fakty-o-azotanach-w-wodzie/.