Obecnie na rynku coraz większym zainteresowaniem cieszą się centralne zmiękczacze wody. Coraz częściej są one montowane w wielu gospodarstwach domowych. Urządzenia te działają na zasadzie wymiany jonowej. W jaki sposób przebiega proces w zmiękczaczach wody?

Redukcja twardości wody jako proces

Nowoczesne zmiękczacze wody działające na zasadzie wymiany jonowej są cenione wśród licznej rzeszy klientów ze względu na wysoką skuteczność w działaniu oraz wydajność. Wymiana jonowa pozwala na całkowitą redukcję stopnia twardości wody i zapewnia miękką wodę idealną do codziennego użytkowania.

Wymianą jonową jest proces fizykochemiczny, w którym to jony roztworu elektrolitu są zamieniane na jony tego samego znaku. Stanowią one część składową substancji nierozpuszczalnych zwanych powszechnie jonitami.

Jest to proces odwracalny i biorą w nim udział takie same ilości jonów dodatnich jak i ujemnych. Jeśli chodzi o jony dodatnie to wówczas można mówić o wymianie kationowej, a w przypadku jonów ujemnych o wymianie anionowej.

Kiedy stosuje się proces wymiany jonowej?

Proces ten jest coraz bardziej powszechny i znalazł szerokie zastosowanie. Najczęściej wymianę jonową stosuje się w takich celach jak:

– zmiękczanie wody w gospodarstwach domowych
– odsalanie wody morskiej
– otrzymywanie wody cechującej się szczególną przejrzystością oraz czystością

Wymianę jonową bardzo często wykonuje się w przemyśle biotechnologicznym, w celu oczyszczania poszczególnych produktów z zanieczyszczeń pochodzenia nieorganicznego oraz w hydrometalurgii w celu odzyskiwania oraz rozdzielania różnorodnych metali.

Na czym polega regeneracja zmiękczacza wody?

Ilość poszczególnych jonów wapnia oraz magnezu, które mogą zostać wyłapane przez złoże jest ograniczona, dlatego też system zmiękczacza wody musi być regularnie poddawany procesowi regeneracji. Działanie to pozwala żywicy na uzupełnienie jonów sodowych, w celu odzyskania właściwości zmiękczających wodę.

W czasie procesu regeneracji woda przechodzi z instalacji przez zawór wielodrożny oraz przyłącze wlotowe i prowadzona jest przez dysze do górnej części zbiornika. Następnie woda przepływa na dół zbiornika przez żywicę i właśnie tam zachodzi właściwy proces jonowymiany.

Proces regeneracji zmiękczacza wody składa się z:

– płukanie wsteczne
– zasysanie solanki
– płukanie wstępne
– płukanie końcowe
– napełnianie zbiornika

W końcowej fazie niezbędna ilość wody jest przesyłana do specjalnego zbiornika solanki w celu wytworzenia takiej samej ilości solanki, która to została zużyta podczas procesu regeneracji złoża. Proces regeneracji jest automatyczny, więc nie należy uzupełniać ręcznie wody w zbiorniku.

Więcej na temat wymiany jonowej w procesie zmiękczania wody przeczytasz w artykule.